ביטוח | שוק ההון ביטוח וחיסכון | אגף שוק ההון – ביטוח שוק ההון

ביטוח שוק ההון

 

האגף של שוק ההון הוא המקור אשר מעניק ביטחון פיננסי של שירותים שונים ופיננסיים במדינת ישראל. הביצוע מתקיים על ידי כך שניתנת שמירה על יציבותם של המוסדות בכדי שהם יעמדו בהתחייבות שלהם וכן בכדי שתהיה שמירה על יציבות המערכת הפיננסית.

כמו כן אגף זה של שוק ההון מבצע פיקוח על כל עסקי הביטוח השונים אשר נעשים בישראל.

הפעולות המפוקחות הם רישוי חברות, פיקוח על יציבות החברות, ופיקוח על תוכניות של ביטוח, כל זאת כאשר ענפי הביטוח העיקרים הם ביטוח פנסיוני וביטוח כללי.

ביטוח זה מתנהל תחת המסגרת של משרד האוצר בישראל,

וישנה אף אחריות הנעשית לתחומים פיננסיים שונים במדינת ישראל, במיוחד עבור שירותים שהם של שוק הפנסיה, קופות הגמל והחיסכון.

 

בפיקוח של אגף ביטוח שוק ההון ישנם גופים פיננסיים כמו חברות לניהול קרנות הפנסיה, וכן חברות ביטוח שונות של ניהול קופות גמל ושל קרנות השתלמות שונות.

הפעולות אשר מפוקחות הם רישוי חברות, פיקוח על יציבות החברות, פיקוח על תוכניות ביטוח שונות, והכל תוך כדי שענפי הביטוח העיקריים הם ביטוח פנסיוני וביטוח כללי.

 

ביטוח שוק ההון הוא ביטוח אשר גורם לסדר בתחומים רבים ולכן הוא בעל חשיבות כה רבה.

ביטוח זה כולל בתוכו ביטוחים רבים כמו ביטוח כללי, ביטוח פנסיוני, ביטוח חיים ועוד ביטוחים אשר יש להם השפעה על הפעילות הכלכלית בישראל.

וכן ישנו ייזום שינויים במבנה המוסדי של שוק ההון בעיקר על ידי חקיקה.

כמו כן אגף זה של ביטוח שוק ההון פועל בכדי להגביר את המודעות בשירותים פיננסים שונים, וכן גורם לשקיפות של הגורמים אשר פועלים בתחומי הפנסיה, קופות הגמל והחיסכון, והביטוחים השונים.

 

ואכן האגף של ביטוח שוק ההון עוסק בקביעת מדיניות עבור עידוד וחיסכון והתאמה לצורכי המשק הלאומי והציבורי.

אגף ביטוח שוק ההון עוסק אף באחריות של ייזום שינויים אשר קשורים במבנה המוסדי של שוק ההון בישראל.

ישנו גם שיתוף פעולה אשר נעשה עם האגפים השונים במשרד האוצר כמו הבורסה לניירות ערך, בנק ישראל, רשות ניירות ערך ועוד אגפים.

You may also like...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *