Tagged: אחריות מקצועית

0

פוליסת ביטוח | אחריות מקצועית | ביטוחים – ביטוח אחריות מקצועית

פוליסת ביטוח | אחריות מקצועית | ביטוחים – ביטוח אחריות מקצועית מטפלים מסוגים שונים שעושים את עבודתם נאמנה נתקלים לא אחת במצבים בהם מגיעים אליהם מטופלים במצבים שונים והם נדרשים להיטיב את מצבם. לעתים...

0

ביטוח רפואי | אחריות מקצועית | ביטוח עסק- ביטוח אחריות מקצועית רפואית

ביטוח אחריות מקצועית רפואית אנו חיים בעידן הנחשב מאד מתקדם מבחינות רבות, הרפואה המודרנית והמתקדמת גרמה לכך שהיא הביאה איתה חידושים רבים העוסקים בתחומי הרפואה, הללו גורמים לתוחלת החיים להיות יעילה ומוצלחת יותר וכך...

0

אחריות מקצועית | ביטוח מקצועי | ביטוח מנהלים- ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית   ביטוח אחריות מקצועית זהו ביטוח אשר ניתן עבור אנשים העובדים במקצועות המוגדרים תחת ההגדרה "מקצועות חופשיים". מקצועות חופשיים אלו הם מקצועות אשר מתקיימים ומתנהלים אל מול לקוחות. אנשים רבים עוסקים...

0

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין | אחריות מקצועית – ביטוח מקצועי

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין | אחריות מקצועית – ביטוח מקצועי ביטוח מקצועי הוא ביטוח המיועד לכל בעלי המקצוע אשר נחפשים לתביעות הנובעות עקב מקצועם , התרשלותם המקצועית , אי עמידה בהתחייביות המקצועיות שלהם...