Tagged: ביטוח אחריות מקצועית

0

אחריות מקצועית|ביטוח מקצועי | ביטוח מנהלים-ביטוח אחריות מקצועית רפואית

ביטוח אחריות מקצועית רפואית ביטוח אחריות מקצועית רפואית הוא מבין הביטוחים אשר מעניקים חסות והגנה לכל אלו העוסקים בתחומי הרפואה. הרפואה המודרנית היא רפואה אשר מתקדמת מעת לעת, אנשים רבים הולכים ללימודי רפואה במטרה...

0

פוליסת ביטוח | אחריות מקצועית | ביטוחים – ביטוח אחריות מקצועית

פוליסת ביטוח | אחריות מקצועית | ביטוחים – ביטוח אחריות מקצועית מטפלים מסוגים שונים שעושים את עבודתם נאמנה נתקלים לא אחת במצבים בהם מגיעים אליהם מטופלים במצבים שונים והם נדרשים להיטיב את מצבם. לעתים...

0

ביטוח מקצועי|אחריות מקצועית|ביטוח רפואי-ביטוח אחריות מקצועית רפואית

ביטוח אחריות מקצועית רפואית אנו חיים כיום בעידן מאד מתקדם מבחינת החידושים והדברים הרבים אשר מתפתחים מעת לעת, כך גם בתחום הרפואה משתדרגים וניתן לראות שהרפואה המודרנית אכן הביאה איתה חידושים רבים אשר גורמים...

0

נושאי משרה | ביטוח אחריות מקצועית | ביטוח דירקטורים- ביטוח נושאי משרה

ביטוח נושאי משרה ביטוח נושאי משרה זהו ביטוח אשר מורכב מפוליסות שונות של דירקטורים ונושאי משרה. נושאי משרה הם כלל העובדים בחברה או באירגון זה או אחר ואשר נימנים עם הצוות הניהולי הגבוה העומד...

0

אחריות מקצועית | ביטוח מקצועי | ביטוח מנהלים- ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית   ביטוח אחריות מקצועית זהו ביטוח אשר ניתן עבור אנשים העובדים במקצועות המוגדרים תחת ההגדרה "מקצועות חופשיים". מקצועות חופשיים אלו הם מקצועות אשר מתקיימים ומתנהלים אל מול לקוחות. אנשים רבים עוסקים...

0

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין | אחריות מקצועית – ביטוח מקצועי

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין | אחריות מקצועית – ביטוח מקצועי ביטוח מקצועי הוא ביטוח המיועד לכל בעלי המקצוע אשר נחפשים לתביעות הנובעות עקב מקצועם , התרשלותם המקצועית , אי עמידה בהתחייביות המקצועיות שלהם...