Tagged: ביטוח מנהלים

0

אחריות מקצועית|ביטוח מקצועי | ביטוח מנהלים-ביטוח אחריות מקצועית רפואית

ביטוח אחריות מקצועית רפואית ביטוח אחריות מקצועית רפואית הוא מבין הביטוחים אשר מעניקים חסות והגנה לכל אלו העוסקים בתחומי הרפואה. הרפואה המודרנית היא רפואה אשר מתקדמת מעת לעת, אנשים רבים הולכים ללימודי רפואה במטרה...

0

פוליסת ביטוח | אחריות מקצועית | ביטוחים – ביטוח אחריות מקצועית

פוליסת ביטוח | אחריות מקצועית | ביטוחים – ביטוח אחריות מקצועית מטפלים מסוגים שונים שעושים את עבודתם נאמנה נתקלים לא אחת במצבים בהם מגיעים אליהם מטופלים במצבים שונים והם נדרשים להיטיב את מצבם. לעתים...

0

אובדן כושר עבודה | ביטוח מנהלים | ביטוח מקצועי- ביטוח אובדן כושר עבודה

  ביטוח אובדן כושר עבודה ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח אשר נועד על מנת להעניק לאנשים חסות והגנה כאשר הם נפצעים במקום עבודתם. שום אדם איננו יכול לתכנן את עתידו ואיננו יכול לדעת...

0

שוק ההון ביטוח וחיסכון |ביטוח מנהלים | ביטוח מקצועי- ביטוח שוק ההון

ביטוח שוק ההון שוק ההון זהו עולם מסחרי אשר נתון לעליות וירידות רבות, אדם אשר נכנס לעסוק בשוק ההון צריך לדעת כיצד האופן הנכון ביותר להתנהל על מנת להצליח. בישראל ישנו פיקוח אשר נועד על...

0

אחריות מקצועית | ביטוח מקצועי | ביטוח מנהלים- ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית   ביטוח אחריות מקצועית זהו ביטוח אשר ניתן עבור אנשים העובדים במקצועות המוגדרים תחת ההגדרה "מקצועות חופשיים". מקצועות חופשיים אלו הם מקצועות אשר מתקיימים ומתנהלים אל מול לקוחות. אנשים רבים עוסקים...