Tagged: יציאה לפנסיה

0

זכויות פנסיה – חשוב לעת זקנה

זכויות פנסיה – חשוב לעת זקנה כאשר אדם מתחיל לעבוד כאשר הוא צעיר הוא לא מבין הרבה פעמים את החשיבות של זכויות פנסיה והפרשה חודשית של סכום קטן לקופת פנסיה אשר תישאר לו לימים...