Tagged: סליקה

0

תפקידן של מערכות סליקה בעסק

מערכות סליקה הם מערכות חשובות אשר קיימות בכל עסק. כל מערכת סליקה כוללת את פרטי בית העסק, שם הלקוח, מנפיקת כרטיס האשראי, החברה אשר מספקת את שירותי הגבייה. דרך מערכות סליקה מתבצעים גביית התשלומים...

0

פתרונות סליקה לכרטיס אשראי | סליקת אשראי | מכשיר אשראי – פתרונות סליקה

פתרונות סליקה לכל בית עסק המוכר מוצרים יש אפשרויות תשלום שונות שמאפשרים ללקוחותיו מיגוון פתרונות תשלום, כאשר אחד מאפשרויות התשלום הוא כרטיס אשראי, גם לכרטיסי אשראי קיימים מיגוון פתרונות סליקה, וכל עסק או חנות...

0

מכשירי סליקה | סליקת אשראי |סליקה- מכשיר לסליקת כרטיסי אשראי

מכשיר לסליקת כרטיסי אשראי מכשיר לסליקת כרטיסי אשראי זהו מכשיר אשר נועד על מנת לשמש עבור הלקוחות. על ידי כך שישנו מכשיר לסליקת כרטיסי אשראי בכל בית עסק אזי זה מאפשר ללקוחות רבים להנות...

0

סליקה | מחיר מכשיר לסליקת כרטיסי אשראי | סליקת כרטיסים- מכשיר לסליקת כרטיסי אשראי

מכשיר לסליקת כרטיסי אשראי כרטיסי האשראי הם כרטיסים מאד משמעותיים בימינו, כרטיסי האשראי מהווים תחליף פעמים רבות למזומן. את כרטיסי האשראי ניתן לקבל על ידי הבנק בו מתנהל החשבון של האדם. לכל אדם ישנו...